м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Лiщини, 13

Приймальня: 4-01-33

Диспетчерська: 4-32-91

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ"

Чиста вода в кожен дiм!

Якість питної води


 

Інформація

про якість питної води, яка надходить в міську мережу з Щедрищівського та Замулівського водозаборів станом на 17.08.2021 р. 


 

№ з/пНайменування показниківНорматив Фактична концентрація 
1.

Смак, бал.

до 20
2.

Температура, град

не норм.110
3.

Запах, бал.

до 2/20/0
4.

Забарвленість, град

до 201,3
5.

Загальна жорсткість, ммоль/дм3

до 7,0 (10,0)*3,8-8,7
6.

Нітрити, мг/дм3

до 0,5н/о
7.

Нітрати, мг/дм3

до 503,5-7,8
8.

Амоній, мг/дм3

до 0,5н/о
9.

Каламутність, НОК

до 2,60,08
10.

рН

6,5-8,57,48
11.

Залишковий хлор, мг/дм3

0,3-0,50,34
12.

Хлориди, мг/дм3

до 25025,0
13.

Сульфати, мг/дм3

до 250 (500)*45-219
14.

Сухий залишок, мг/дм3

до 1000290-670
15.

Залізо загальне, мг/дм3

до 0,20,027
16.

Фториди, мг/дм3

до 0,70,1
17.

Мідь, мг/дм3

до 1,00,012
18.

Марганець, мг/дм3

до 0,050,013
19.

Миш'як, мг/дм3

до 0,01н/о
20.

Цинк, мг/дм3

до 1,0н/о
21.

Свинець, мг/дм3

до 0,01н/о
22.

Перманганатна окиснюваність, мг/дм3

до 5,00,88
23.

Алюміній, мг/дм3

до 0,2н/о
24.

Молібден, мг/дм3

до 0,07н/о
25.

Кадмій, мг/дм3

до 0,001н/о
26.

Кремній, мг/дм3

до 10,06,76
27.

Ртуть, мг/дм3

до 0,0005н/о
28.

Натрій, мг/дм3

до 20016,1
29.

Нафтопродукти, мг/м3

до 0,1н/о
30.

АПАР, мг/м3

до 0,5н/о
31.

Фенол, мг/м3

до 0,001н/о
32.

Нікель, мг/м3

до 0,02н/о
33.

Селен, мг/м3

до 0,01н/о
34.

Хром загальний, мг/м3

до 0,05н/о
35.

Поліфосфати, мг/дм3

до 3,50,09
36.

Загальне мікробне число

до 100
37.

Загальні коліформи

відсут..відсут..
38.

Ентерококи

відсут..відсут..
39.

E.coli

відсут..відсут..


 

*- згідно виноски 1, таблиці 1, додатка 2 до ДСанПіН «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

 

Начальник лабораторії О. І. Недозім